Lidmaatschap

Wil je je aanmelden als lid? Dit gaat als volgt:

Vanuit het bestuur verzorgt de secretaris de ledenadministratie.

  1. Nieuwe leden dienen een volledig ingevuld aanmeldingsformulier, voorzien van een recente pasfoto, in te leveren bij de trainer/coach van het team of de secretaris van de vereniging. Dit formulier vindt u onder 'downloads'.
  2. De contributies wordt door D.H.V. automatisch geïncasseerd. Daarom verzoeken wij je dan ook vriendelijk een incassoformulier in te vullen en deze tezamen met het aanmeldingsformulier in te leveren.
  3. Wil je een eventuele adreswijziging zo snel mogelijk doorgegeven aan de secretaris. Zij is bereikbaar via het contactformulier.
  4. Het lidmaatschap van de vereniging loopt per bondsjaar, dat wil zeggen dat het beëindigen van het lidmaatschap schriftelijk dient te geschieden, en wel voor 30 juni. Indien er te laat wordt opgezegd blijft het lidmaatschap het daarop volgende seizoen geldig en dient er overeenkomstig contributie betaald te worden.
  5. AANVULLING OP PUNT 5: SINDS ENKELE JAREN IS AFGESPROKEN EN VASTGELEGD zie ook in inschrijfformulier (TIJDENS DE ALGEMENE LEDENVERGADERING) DAT HET OPZEGGEN VAN DE CONTRIBUTIE VOOR 1 APRIL VAN HET AANSTAANDE JAAR DIENT TE GEBEUREN. DIT HEEFT TE MAKEN MET HET PUNT DAT DE TECHNISCHE COMMISSIE DE TEAMS DIENT DOOR TE GEVEN VOOR DE NIEUWE COMPETITIE. Komen er nl. afmeldingen nadien dan is het mogelijk dat een bepaald team niet compleet is en niet kan starten aan de nieuwe competitie. Met gevolg dat het team moet worden teruggetrokken. Vanuit het NHV wordt vervolgens een boete opgelegd aan ons als DHV zijnde. 

Contributie:

Hieronder een overzicht van de contributie. Het contributiebedrag gaat in per 1 januari van het jaar, waarin men de desbetreffende leeftijd bereikt:

                      Contributie per maand

6

jaar en jonger

€ 10,50 

7

jaar

€ 12,00

8 t/m 9

jaar

€ 13,50

10 t/m12

jaar

€ 14,50

13 t/m 15

jaar

€ 15,50

16 t/m 18

jaar

€ 17,00

19

jaar

€ 18,50

20

jaar en ouder

€ 20,50

Recreanten  

 € 15,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hoogte van de contributie is afhankelijk van het geboortejaar en niet van het team waarin gespeeld wordt.

 

Historie van D.H.V.

De oorsprong van de Deldense Handbal Vereniging “D.H.V“ ligt in 1958.
Op 26 december 1958 werd voor het eerst een zaalhandbalwedstrijd in Twente gespeeld en wel in Delden in een hal van autobedrijf Teusink.
Aangezien deze wedstrijden in Delden plaats vonden was het niet zo verwonderlijk dat ook in Delden een handbalvereniging werd opgericht. Deze handbalvereniging zocht aansluiting bij omni-vereniging “Rood Zwart”.
Op 4 februari 1959 werd de afdeling handbal officieel opgericht en aan Rood Zwart toegevoegd. De handbalafdeling bestond toen nog uitsluitend uit dames teams.

Het duurde nog tot april 1964 voordat er voor het eerst een herenteam werd gevormd.
In 1967 werd door onenigheid over het gebruik van de velden, tijdens een speciale vergadering, besloten dat de handbalafdeling zelfstandig zou gaan en dat het predikaat R.K. zou vervallen. De handbalvereniging werd zo een neutrale vereniging die leden van alle gezindten kon accepteren.
De oprichting van deze zelfstandige handbalvereniging vond plaats op 12 juni 1967 in cafe-rest. Rupert en kreeg de naam Deldense Handbal Vereniging “D.H.V.’. Gestart werd met plusminus 60 leden. Dhr. H.T. Hiddink werd voorzitter.
Het bestaande rode shirt werd wegens kostenbesparing gehandhaafd en de zwart broek werd vervangen door een witte broek. De kleuren van D.H.V. werden hierdoor rood-wit.
Voor het spelen van wedstrijden was D.H.V. voorlopig aangewezen op de velden van de Rustende Jager in Bentelo en de sporthal Verldwijk in Hengelo.

In 1973 werden onze verharde 7-handbalvelden aangelegd door de gemeente Stad Delden op het sportcomplex “De Mors”. In samenwerking met S.V. Delden werden kleedkamers gebouwd. D.H.V. kon voor het eerst buiten 7-handbal spelen. De Financiele middelen werden verkregen door subsidies van de gemeente Stad Delden , N.S.F., Provincie, een gezamelijke actie met S.V. Delden en door zelfwerkzaamheid.
Diverse kampioenschappen werden behaald door diverse teams zowel buiten op het veld als binnen in de sporthal. In die jaren heeft het 1e dames team (als afgevaardigde van afdeling Twente) twee maal meegedaan aan het Nederlands kampioensschap veldhandbal. De resultaten waren éénmaal 4e en éénmaal 3e plaats van Nederland.

Ook werd in die jaren Minkjan bestratingen V.O.F. de hoofdsponsor. D.H.V. kreeg in deze periode hierdoor de naam Minkjan/DHV.
In 1986 werd met veel inspanning clubgebouw “De Cirkel”gerealiseerd.
In het jaar 1992 werd ons 25-jarig jubileum gevierd. Tevens werd dit jaar het 1e dames team kampioen van de afdeling Twente met een promotie naar de landelijke klasse van het N.H.V. Ook heeft het 1e damesteam diverse keren de Twentse beker gewonnen en de heren hebben diverse finales van de Twentse beker gespeeld.

Uiteraard hebben ook andere teams kampioenschappen behaald en zijn er helaas ook de nodige degradaties geweest. Zo hebben er ook diverse bestuurswisselingen plaatsgevonden. In 2007 brak het 40-jarig jubileumjaar aan. De kantine cq. clubgebouw “De Cirkel” en de kleedkamers werden gerenoveerd zodat tijdens de jubileumfestiviteiten het er allemaal weer keurig bijlag.
Het 1e damesteam van Minkjan/DHV werd in het jubileumjaar kampioen van de afdeling Twente en promoveerde naar de landelijke klasse. Helaas duurde dit maar één jaar.

Het jubileum werd gevierd met een spelmorgen voor de jeugd . ’s Middags was er een receptie voor genodigden en ’s avonds was er een grandioze feestavond voor alle leden, sponsoren, ouders van jeugdleden enz. Het hoogtepunt was dat één van onze mensen van het eerste uur Gerhard Schothuis benoemd werd tot lid in de orde van Oranje Nassau door de burgemeester van Hof van Twente.

DHV

Privacy